Op dit moment kunt u nog geen voordracht indienen voor het lokaal compliment, dit kan vanaf 2 oktober 2023.